Câu chuyện sau đây ghi lại từ lời kể của một cô gái đã từng làm nhân viên phòng VIP, phục vụ khách hạng sang tại một nhà