Ngày 20/8 tới đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình sẽ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra