Hàng loạt liên danh các nhà đầu tư vừa có đề xuất phương án đầu tư dự án đường cao tốc đoạn Ninh Bình-Nghi Sơn theo hình thức