AFP/THX đưa tin ngày 11/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình trị giá 500 triệu USD để huấn luyện