Nhiều phụ nữ Trung Quốc tập võ thuật để ngăn chặn những kẻ quấy rối tình dục và phong trào đang phát triển ở nhiều tỉnh, thành phố.