Bộ VHTT&DL vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016” tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 9/2016.

“Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc” được tổ chức theo chu kỳ 3 năm một lần, nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động của các đơn vị chèo chuyên nghiệp trên cả nước.

Đây là dịp để các đơn vị tập trung xây dựng vở diễn mới phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân; tôn vinh các đơn vị, nghệ sĩ có những đóng góp tích cực cho sân khấu Chèo nước nhà; đồng thời, cũng là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật Chèo, các nghệ sĩ giao lưu, học tập, trao đổi, phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật.

Qua đó, có thêm nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới.

M.Quân

Leave a Reply