Clip mẹ lột sạch quần áo của thằng con vì bỏ nhà đi chơi, clip được cho địa điểm quay là ở Lạng Sơn. 

Lạng Sơn: mẹ lột quần áo đánh con giữa đường
Không ai muốn đánh con như này cả nhưng thật sự nếu đánh mà nên người thì các bố mẹ nên nghiêm trị các con. Các bạn comen là mẹ này thế này thế kia nhưng ai có con hư mới hiểu. Con cái trốn nhà đi chơi, rồi nói dối, rồi các kiểu. nếu k nghiêm trị thì hậu quả sẽ ntn. Có đứa dạy bằng lời được, có đứa thì phải roi.

 

Leave a Reply