Ninh Bình công bố kết quả kiểm tra công nhận phổ cập GD, xóa mù chữ

GD&TĐ – Hôm nay 30/11, Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố thông báo số 468/TB-ĐKT của đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ về kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Theo thông báo này, các huyện, thành phố đã thực hiện các tiêu chí của tiêu chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ (PCGD XMC) theo kế hoạch đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Về điều kiện bảo đảm: Cơ bản các huyện, thành phố có đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện PCGD XMC. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao; trên 100% giáo viên giáo dục mầm non, giáo viên cấp tiểu học, giáo viên cấp trung học cơ sở đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên quy định tại các văn bản hiện hành.

Các huyện, thành phố nhìn chung có đủ mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện PCGD XMC theo quy hoạch, điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi lại thuận lợi.

Về hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: nhìn chung các đơn vị có đủ chủng loại hồ sơ theo quy định, cập nhật thường xuyên, tổ chức kiểm tra theo đúng hướng dẫn của các cấp.

Tuy nhiên, một số đơn vị còn thiếu phòng học, cá biệt vẫn còn đơn vị sử dụng phòng học cấp 4; thiếu phòng chức năng; thiết bị dạy học cũ, hư hỏng nhiều; hóa chất hết hạn sử dụng.

Hạn chế về đội ngũ giáo viên, với cấp tiểu học, tổng phụ trách đội là giáo viên kiêm nhiệm, thiếu nhân viên phụ trách thiết bị, thí nghiệm Cấp THCS: Tính theo đơn vị cấp huyện thì thừa về số lượng nhưng thiếu về chủng loại, chưa đồng đều về tỉ lệ giáo viên trên lớp giữa các nhà trường, sự phân công chuyên môn giáo viên chưa thật hợp lý…

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thông báo kết quả kiểm tra, đôn đốc các đơn vị phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 140/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo PCGD XMC tỉnh Ninh Bình về thực hiện PCGD XMC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020.

Lập Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*