ảnh minh họa

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Ninh Bình gửi văn bản đến Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tăng cường quản lý các khoản thu, chi và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, để đảm bảo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học, đồng thời chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS thuộc phạm vi quản lý; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố chấm dứt ngay việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Từ ngày 1/1/2018, thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Công khai minh bạch các khoản thu theo quy định.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD&ĐT do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng, các hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, các khoản thu và việc thực hiện ký cam kết thực hiện giá dịch vụ năm học 2017-2018 trong các cơ sở giáo dục. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu tránh nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT về tình trạng lạm thu xảy ra tại cơ sở giáo dục mình quản lý.

Lập Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*