Điện Lực NInh Bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 13-19/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Thông báo lịch cắt điện mới nhất ở Ninh Bình từ 13-19/9

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW, những ngày tới thời tiết tại tỉnh Ninh Bình trời nắng, có mấy, thỉnh thoảng mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25-35 độ C.

Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Ninh Bình vẫn có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch.

Công Ty Điện Lực Ninh Bình đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 9/9 đến ngày 11/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất… Cụ thể như sau:

Tại khu vục thành phố Ninh Bình

Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/97
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/98

Tại khu vực huyện Kim Sơn

Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/92

Tại khu vực huyện Yên Mô

Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/93

Tại khu vực huyện Hoa Lư

Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/94

Tại khu vực huyện Yên Khánh

Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/95
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/96

Tại khu vực huyện Gia Viễn

Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/99
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/910
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/911
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/912
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/913
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/914
Lịch cắt điện ở Ninh Bình từ ngày 13/9 đến 19/915

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Comments are closed.